PERSONÁLNÍ INZERCE

Městská policie Otrokovice vyhlašuje výběrové řízení č. 1/2016 na obsazení pracovního místa:

STRÁŽNÍK

Pracovní poměr:  na dobu určitou, nástup 01. 3. 2016 (dohoda o nástupu možná)

Místo výkonu práce:  pracoviště Městské policie Otrokovice

Požadavky pro vznik pracovního poměru:

 • Občan České republiky,
 • Věk nad 21 let,
 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou,
 • Bezúhonnost dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
 • Spolehlivost dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
 • Zdravotní způsobilost dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
 • Dobrá znalost práce na PC (Word, Excel),
 • Komunikativní předpoklady, zvládání stresových situací, iniciativní a samostatný přístup k práci, vysoké pracovní nasazení,
 • Řidičský průkaz skupiny B.

Nabízíme:

 1. platovou třídu při nástupu, po splnění stanovených odborných předpokladů 7. platovou třídu,

Bližší informace:         

 • Výběrové řízení obsahuje:
 • testy tělesné zdatnosti,
 • speciální psychologické vyšetření (testy),
 • pohovor s výběrovou komisí.

Další informace poskytne Ing. Tomáš Gromus, velitel Městské policie Otrokovice,

nám. 3. května 1341, Otrokovice, tel. 577 680 301,  e-mail: gromus@muotrokovice.cz

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení, titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo bydliště,
 • číslo občanského průkazu,
 • souhlas s využitím osobních údajů pro účely výběrového řízení,
 • kontaktní spojení (telefon, e-mail),
 • datum a podpis.

K písemné přihlášce nutno doložit:

 • životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • čestné prohlášení podle §4b zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii.

Přihlášky k výběrovému řízení zasílejte nejpozději do 31. 1. 2016 v obálce označené heslem „VŘ strážník MP“ na adresu:

Městská policie Otrokovice, Ing. Tomáš Gromus – velitel MP,

nám. 3. května 1341, 765 23 Otrokovice

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nové výběrové řízení. O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči písemně informováni.


 

 

Do společnosti Mogador s.r.o. v areálu TOMA hledáme nové zaměstnance na pozice

STROJNÍK a DĚLNÍK/DĚLNICE

Jedná se o práci ve vícesměnném provozu – jednoduchá manipulace s výrobky,
ukládání do kartonů a další pomocné práce, v případě strojníka jde o seřizování a údržbu strojů.

Více info na www.mogador.cz. Životopisy s předmětem PRÁCE zasílejte na:  novak@mogador.cz


 

Schätzle-Výroba obuvi v Otrokovicích přijme:

 • na HPP šičky obuvi (i švadleny – vše zaučíme). Jednosměnný provoz. Měsíční mzda od 19.000,- Kč
 • na HPP pracovníky pro montážní dílnu výroby obuvi. Jednosměnný provoz. Měsíční mzda od 19.000,- Kč

Více informací na tel.: 725 006 213, 602 705 730 nebo v areálu Toma a.s., budova č. 47.


 

Restaurace Dolly, Trávníky Otrokovice přijme ihned

ŠÉFKUCHAŘE

Jedná se především o vaření hotovek, meníček i na rozvozy.

Při plnění všech povinností spojených s  touto funkcí nabízíme plat až 30 000 Kč měsíčně.

Informace na telefonu 603 455 882, nebo přímo v Restauraci Dolly.